Partnerskaber mellem skoler

Der er i øjeblikket etableret 70 partnerskaber mellem Danske og Sydslesvigske skoler. Mange af de sydslesvigske skoler har flere partnerskaber, da nogle klasser ønsker at rejse forskellige steder hen. Klik på billedet for at se hele kortet.

Google Map Nov

De fleste skoler i Sydslesvig har allerede fundet mindst en partner. Potentialet for et samarbejde med en partnerinstitution er stort. Eleverne opnår reflekteret indsigt i deres egen og andres kulturelle baggrund, ligesom de både kan opbygge kontakter til Danmark og styrke sammenholdet i deres grupper derhjemme.

Se liste over bekræftede partnerskaber.

En særlig værdi får mødet, når det foregår mellem de helt rigtige partner, der matcher hinandens interesser, ønsker og behov. Institutionerne definerer derfor tidligt i processen, hvordan og med hvilke emner, de ønsker at indgå̊ i et partnerskab, det kan eksempelvis være

  • kulturudveksling og bedre forståelse af dansk/tysk sprog og kultur
  • fokus på et konkret fagligt område i samarbejde med andre fx sang og musik, bevægelse, natur/teknik
  • fælles fokus på et særligt projekt fx økologi, vandsport, biavl, musical etc.

Mange bliver privat indkvarteret hos de enkelte elever, men også mange bor samlet som skole i den lokale spejderhytte, på vandrehjem eller lign.

Lærere, pædagoger og pædagogmedhjælper

Partnerskabet giver anledning til at udveksle ideer, blive inspireret til at afprøve nye metoder og i det hele taget at reflektere over egen praksis. Mødet med andre professionelle bidrager ligeledes med didaktiske og pædagogiske ideer. Derudover kan involveringen i et partnerskab være med til at styrke evner inden for blandt andet lederskab, planlægning, innovation eller bare det at prøve noget nyt. Når partnerskaber formår at involvere hele skolen samt de samarbejdende fritidstilbud (lærere, elever, forældre, pædagoger og pædagogmedhjælper), kan partnerskaberne være en drivkraft for institutionsudvikling og samarbejde.

Børn og unge

Børn og unges udbytte af partnerskabet varierer alt efter, hvilken type partnerskabsaktiviteter de deltager i. En høj grad af interaktion fra børn og unges side kan både fremme udviklingen af kulturforståelse, sprog- og it-evner. Det er ligeledes tydeligt, at deres motivationsgrad afhænger af den personlige relation, de kan opbygge til børn og unge på partnerinstitutionen i Danmark. Etableringen af venskaber, kontakter og netværk fremmer ganske enkelt interessen for dansk sprog og kultur. De kan få udfordret forestillinger og fordomme og gennem engagementet i partnerskabet også̊ styrke deres generelle kreativitet og motivation i skole- og fritidsaktiviteter.

LANGTIDSEFFEKT

Udover at skabe synlighed, opmærksomhed og viden om Sydslesvig i Danmark skal mødeoplevelserne i 2020 og projektet være med til at forberede, revitalisere, formidle og fastholde udvekslingskontakterne mellem danske og sydslesvigske institutioner på sigt. Projektet kan ses som et særligt boost til at styrke og etablere langtidsholde partnerskaber på tværs af grænsen, som de deltagende institutioner kan profitere af igennem lange år.