UngGenforening i Uge 20 aflyses efter påbud fra delstaten

Resten af skoleåret må elever fra Slesvig-Holsten ikke tage på klasserejser uden for delstatens grænser. Derfor er UngGenforening i Uge 20 aflyst, men vi er i gnag med at se på mulige alternativer i det nye skoleår.

Aflyst Unggenforening

Uddannelsesministeriet i Kiel har forbudt alle klasserejser med destination uden for Slesvig-Holsten til og med skoleårets slut. Dette betyder også at Projektet »UngGenforening 2020« er aflyst på grund af ministeriets påbud.

Ifølge Skoleforeningens eventkoordinator, Kirsten Suhr Skovse, er aflysningen i første omgang »rigtig ærgerlig«, men selv om meget af det arbejde, der allerede er lagt i forberedelserne på den store begivenhed, synes at være spildt, så er arrangementet foreløbig kun sat i bero, og der diskuteres forskellige muligheder for alternativer i det kommende skoleår. Det bekræftes også af områdechef Eberhard von Oettingen.

Lige nu har Kirsten Suhr Skovse travlt med at kontakte alle dem, der på den ene eller anden måde har været involveret i forberedelserne. Det gælder for eksempel DSB, der den sidste uge har aflyst mere end 150 grupper der skulle have rejst med DSB i uge 20. Der var planlagt 2 særtog, for at imødekomme det ekstraordiære pres på DSB togstrækninger når de 5000 sydslesvigske elever skulle på rejse.

Men selv om det kom som et chok, at projektet »UngGenforening 2020« nu ikke kan gennemføres som planlagt, kan både Kirsten Suhr Skovse og Eberhard von Oettingen glæde sig over de nye og fornyede kontakter til Danmark, der er skabt under det hidtidige forløb.

Vores skoler og dertilhørende Børne og Ungdomshuse i Sydslesvig har knyttet partnerskaber med 75 danske skoler, fordelt ud over hele det ganske danske land. Det betyder at vi pt. er i kontakt med 35 danske kommuner. - Det peger fremad, og derfor vender vi helt sikkert tilbage med projektet, siger Eberhard von Oettingen.

I 2019 har 10 skoler taget forskud på projektet og Uge 20 ved at have besøg fra Danmark.