Danske og sydslesviske elever kan lære af hinanden

Seks danske friskoler og en efterskole er gået sammen om at være vært for Duborgskolens fællesskoleelever i forbindelse med projektet UngGenforening 2020. Ifølge friskoleleder Per Svaneborg vil eleverne nord og syd for grænsen få meget ud af besøget.

Himmerlandske Friskoler Logo Beskaaret

180 fællesskoleelever og 14 lærere fra Duborgskolen i Flensborg skal i uge 20, 2020 besøge Skørbæk-Ejdrup Friskole, Hobro Friskole, Vilsted Friskole, Haubro Friskole, Vilsted Friskole, Overlade Friskole, Klostermarksskolen Aalborg og Ranum Efterskole, der alle ligger på halvøen Himmerland i det østlige Nordjylland. Besøget er en del af projektet "UngGenforening 2020", hvor 5000 unge fra det danske mindretals skoler i Sydslesvig skal møde danske unge på en venskabsskole i Danmark.

Projektet er udarbejdet af Dansk Skoleforening for Sydslesvigs Rejsekontor i samarbejde med Grænseforeningen og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og skal markere 100-året for grænsedragningen i 1920.
- Besøget handler om globalt udsyn. Vi vil gerne have, at vores elever mærker, at verden er større end deres egen lille verden, og at de får en forståelse for den dansk-tyske historie, siger Per Svaneborg, der er skoleleder på Skærbæk-Ejdrup Friskole og sammen med Hobro Friskole er tovholder for Duborg-Skolens besøg i Norden.
- De skal lære, at en fredelig grænsedragning ikke kommer af sig selv og ikke er en selvfølge, siger han.
Omvendt kan de sydslesvigske elever ifølge Per Svaneborg lære noget om kulturel og geografisk danskhed. - Det er noget med at kende til sin baggrund. Selv om mange af de sydslesvigske elever kommer fra tyske hjem, så har de jo alle søgt den kultur, som vi er en del af, siger han.

Ny verden for danske unge

Da Duborg-Skolen har et stort antal elever i 7. til 10. klasse, er de seks himmerlandske friskoler gået sammen om at være vært for de sydslesvigske unge. Fordi friskolerne kun
har elever op til 9. klasse, er også Ranum Efterskole blevet del af projektet for at matche Duborg-Skolens 10. klasse. Mange af de danske elever kender ifølge Per Svaneborg ikke meget til det danske mindretal i Tyskland.
- Det er de for langt væk fra grænsen for. Så det bliver en helt ny verden for dem, siger friskolelederen. På programmet fra den 11. til den 15. maj 2020 vil der være forskellige aktiviteter, der har med kultur og historie at gøre. Tovholderne har allerede
holdt møder på både Duborg-Skolen og Skørbæk-Ejdrup Friskole for at planlægge besøget, der i Flensborg bliver koordineret af afdelingsleder for Duborg-Skolens fællesskole, Torben Hansen.


Besøget støttes af Skoleforeningen, Aalborg Kommune, Grænseforeningen, Dansk Friskoleforening, De himmerlandske Friskoler og Ranum Efterskole.

Artiklen er først bragt i Flensborg Avis d. 9 november 2019 skrevet af Nelle Margrethe Hardt