Mindmap - Få overblik over hvem, hvorfor mm.

Der er mange måder at planlægge sit program for UngGenforening 2020.

Mindmap

 

På Hiort-Lorenzen Skolen har skoleleder Tine Bruun Lorenzen udviklet et enkelt mindmap som skal hjælpe skolens mange forskellige lærer grupper når de sammen med SdU, og partnerskolen, skal til at planlægge et godt program for Uge 20.